Stránky Vysočiny
Zpět na stránky Vysočiny
Igor Hájek
Ing. Arch. Igor Hájek svými obrazy vytváří pocit uvolnění a vzbuzuje dojem součinnosti všeho se vším. Jeho díla odrážejí různé fáze uměleckého vývoje, kterými ve svém životě prošel. Inspiruje se fascinující mnohotvárností života všude kolem nás.

V současné době pracuje jako architekt interiérů. Navrhuje také výtvarné doplňky pro harmonii celku a barevného ztvárnění interiéru.

Vrcholným dílem, kterému MISTR věnoval zvláště po nocích mnoho úsilí, se zabývá samostatná stránka.

Oblíbené techniky kresby: latex, olej, křída, grafika.

Umělcovo životní krédo:

Zasvěceně, s láskou a úsměvem v duši žít.

Hledání 23kB Šachovnice 42kB Touha 23kB
Hledání (1988), 600x900 mm - latex Šachovnice (1989), 600x800 mm - kombinovaná technika Touha (1988), 600x900 mm - latex
Ornamenty života 57kB Horizont 39kB Ornamenty života 57kB
Cyklus "Ornamenty života" (1994), 500x600 mm - tisk/polychromie. Kombinace barev s různým světelným reflexem, závislým na úhlu pohledu. Horizont (1990), 1200x800 mm - olej Cyklus "Ornamenty života" (1994), 500x600 mm - tisk/polychromie. Kombinace barev s různým světelným reflexem, závislým na úhlu pohledu.
Pavučina 32kB Akord 26kB Vlasy 24kB
Pavučina (1989), 800x1500 mm - latex Principy (1988), 700x1500 mm - latex Vlasy (1995), 600x1200 mm - latex
Akord 38kB
Akord (1995), 900x900 mm - latex
Stránky Vysočiny
Zpět na stránky Vysočiny